Fark Yaratan Programlar

IB & PYP

PYP (İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş grubundaki öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini amaçlamaktadır. Uluslararası bir müfredat modelini temel alan PYP, ilgili yaş grubundaki öğrencilere yönelik eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren bir eğitim ve öğretim yaklaşımıdır. PYP öğrencilerin merak ve yaratıcılıkları temel alan bir kavramsal yaklaşım üzerine kuruludur. Asıl hedefi öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinecekleri bir ortamın oluşturulmasıdır. Disiplinler üstü bir müfredat çerçevesine sahiptir ve öğrencilerin büyük fikirleri araştırırken farklı ders alanları hakkında öğrenme becerilerinin gelişmesini hedefler. PYP programının amacı bilgili, duyarlı, sorgulayan, ulusal ve uluslararası değerleri benimsemiş, farklı kültürlere karşı hoşgörülü ve saygılı bireyler yetiştirmektir.


CrossRoads

İSTEK Okullarında anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütülür. Hedefimiz yaş düzeyleriyle paralel olarak öğrencilerin dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ana dillerinde olduğu gibi ifade edebilmelerini sağlamaktır. Müfredat programları her seviyede Common European Framework (CEF), Avrupa Dil Çerçeve, Programı doğrultusunda belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

Yabancı dillerin hakim olduğu bir öğrenme ortamının bulunduğu İSTEK Okullarında öğrenciler yabancı dilleri sadece zorunlu bir ders olarak öğrenmez, bir iletişim aracı günlük hayatın her alanında kullanır. Okullarımızdaki ders programları öğrencilerimizin İngilizceyi her ortamda konuşabilmelerini sağlamak amacıyla eşzamanlı olarak iki dilde yürütülür.


Kodlama ve Robotik

İSTEK Okulları, robotik ve kodlama eğitimi ile teknoloji ile küçük yaşta tanışan öğrencilerimize 21. yüzyılda her bireyin edinmesi gereken yaratıcılık, bilişimsel düşünme, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme gibi becerileri kazandırmayı hedefler. Anaokulu beş yaş grubundan itibaren verilen robotik ve kodlama dersleriyle gelişen ve yenilenen teknolojiye ayak uydurabilecek, yeni fikirler üretebilecek bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından tasarlanan robotik ve kodlama eğitimimiz öğrencilerin küçük yaştan itibaren programlama kavramıyla tanışmalarını, dijital araçları daha faydalı bir şekilde kullanmalarını sağlamayı, yeni teknolojilere daha hızlı uyum sağlayabilmelerini, ürettikleri LEGO modelleri ve diğer projeler ile özgüvenlerini geliştirmeyi ve sorunları analiz ederek çözüm üretebilmelerini hedefler


Galeri